Category: media-libs

Package gentoo overlays upstream gentoo overlays upstream freshness
media-libs/libraw
unstable 0.16.0_beta1 2 0 0 100
media-libs/netpbm
10.61.00 2 0 0 100
media-libs/opusfile
0.4 2 0 0 100
media-libs/gexiv2
0.6.1 1 0 0 100
media-libs/sk1libs
0.9.1 4 0 0 100
media-libs/imlib
1.9.15 1 0 0 100
media-libs/liblscp
0.5.6 2 0 0 100
media-libs/alsa-lib
1.0.27.2 4 0 0 100
media-libs/libsbsms
2.0.1 2 0 0 100
media-libs/libmpeg2
0.5.1 3 0 0 100
media-libs/libjsw
1.5.8 1 0 0 100
media-libs/libmediainfo
0.7.67 3 0 0 100
media-libs/fmod
4.38.02 3 0 0 100
media-libs/libdvdplay
1.0.1 1 0 0 100
media-libs/libquicktime
1.2.4 1 0 0 100
media-libs/gstreamer
1.2.3 5 0 0 100
media-libs/skstream
0.3.9 3 0 0 100
media-libs/sdl-ttf
2.0.11 1 0 0 100
media-libs/mash
0.2.0 9999 1 1 0 100
media-libs/cal3d
0.11.0 1 0 0 100
media-libs/sublib
0.9 1 0 0 100
media-libs/libggi
2.2.2 1 0 0 100
media-libs/gegl
0.2.0 5 0 0 100
media-libs/sdl-gfx
2.0.24 2.0.25 1 0 1 50
media-libs/bio2jack
0.9 1 0 0 100
media-libs/liblqr
0.4.2 2 0 0 100
media-libs/libbs2b
3.1.0 1 0 0 100
media-libs/libirman
0.4.5 1 0 0 100
media-libs/lensfun
0.2.8 2 0 0 100
media-libs/openexr
2.1.0 3 0 0 100
media-libs/prison
1.0 9999 1 1 0 100
media-libs/libggimisc
2.2.2 1 0 0 100
media-libs/clutter-gst
2.0.10 3 0 0 100
media-libs/lasi
1.1.1 1 0 0 100
media-libs/libtiger
0.3.4 2 0 0 100
media-libs/libbmp
0.1.3 1 0 0 100
media-libs/libmnote
0.5.6 1 0 0 100
media-libs/silgraphite
2.3.1 1 0 0 100
media-libs/libdv
1.0.0 2 0 0 100
media-libs/lib3ds
unstable 2.0.0_rc1 2 0 0 100
media-libs/plotutils
2.6 2 0 0 100
media-libs/libptp2
1.1.10 1 0 0 100
media-libs/smpeg2
2.0.0 1 0 0 100
media-libs/libmpd
11.8.17 1 0 0 100
media-libs/aalib
unstable 1.4_rc5 3 0 0 100
media-libs/fontconfig-ultimate
2.11.0.14 0 2 0 100
media-libs/gst-rtsp-server
0.10.8 1 0 0 100
media-libs/libopenraw
unstable 0.1.0_pre201... 2 0 0 100
media-libs/quvi
0.9.5 4 0 0 100
media-libs/libsidplay
2.1.1 5 0 0 100
media-libs/flickcurl
1.25 2 0 0 100
media-libs/sdl-mixer
1.2.12 2 0 0 100
media-libs/gmtk
1.0.8 2 0 0 100
media-libs/opencv
2.4.8 3 0 0 100
media-libs/leptonica
1.69 1.70 2 0 1 67
media-libs/libemf
1.0.4 1 0 0 100
media-libs/mediastreamer
2.9.0 3 0 0 100
media-libs/rubberband
1.8.1 2 0 0 100
media-libs/libmygpo-qt
1.0.7 2 0 0 100
media-libs/libomxil-bellagio
0.9.3 1 0 0 100
media-libs/libass
0.11.1 9999 4 1 0 100
media-libs/libipod
0.1 1 0 0 100
media-libs/alure
1.2 1 0 0 100
media-libs/libsamplerate
0.1.8 3 0 0 100
media-libs/libmpdclient
2.9 2 0 0 100
media-libs/sdif
3.8.6 1 0 0 100
media-libs/libprojectm-qt
2.1.0 2 0 0 100
media-libs/cogl
1.16.2 9999 4 1 0 100
media-libs/libcuefile
477 2 0 0 100
media-libs/phonon-qt7
unstable 0_pre20110424 1 0 0 100
media-libs/freeimage
3.15.4 3.15.2 3 1 0 100
media-libs/coin
3.1.3 3 0 0 100
media-libs/x264
0.0.20140308 0.0.20130423 8 5 0 100
media-libs/libsfml
2.0 2 0 0 100
media-libs/volpack
1.0_p7 1 0 0 100
media-libs/sdl-net
1.2.8 1 0 0 100
media-libs/libofa
0.9.3 1 0 0 100
media-libs/librosprite
0.1.0 2 0 0 100
media-libs/dumb
0.9.3 3 0 0 100
media-libs/jasper
1.900.1 2 0 0 100
media-libs/sdlmm
0.1.8 1 0 0 100
media-libs/iulib
0.4 2 0 0 100
media-libs/faac
1.28 2 0 0 100
media-libs/phonon
4.7.1 3 0 0 100
media-libs/gavl
1.4.0 3 0 0 100
media-libs/stops
0.3.0 1 0 0 100
media-libs/guilib
1.2.1 2 0 0 100
media-libs/libvisio
0.0.30 2 0 0 100
media-libs/elementary
1.9.0 6 0 0 100
media-libs/edje
1.7.9 1.7.10 2 0 1 67
media-libs/libclthreads
2.4.0 3 0 0 100
media-libs/libvisual
0.4.0 3 0 0 100
media-libs/gd
2.0.35 1 0 0 100
media-libs/x265
0.8 2 0 0 100
media-libs/libepoxy
1.1 2 0 0 100
media-libs/libwmf
0.2.8.4 1 0 0 100
media-libs/sdl-pango
0.1.2 1 0 0 100
media-libs/vo-amrwbenc
9999 3 0 0 100
media-libs/freeglut
2.8.1 5 0 0 100
media-libs/raul
0.8.0 1 0 0 100
media-libs/libkate
0.4.1 3 0 0 100
media-libs/portmidi
217 1 0 0 100
media-libs/libv4l
1.0.0 4 0 0 100
media-libs/stimg
0.1.0 1 0 0 100
media-libs/ethumb
1.7.9 1.7.10 2 0 1 67
media-libs/libsdl2
2.0.2 2 0 0 100
media-libs/portaudio
unstable 19_pre20140130 3 0 0 100
media-libs/libnsgif
0.1.0 2 0 0 100
media-libs/swfdec
0.8.4 0.9.2 1 0 1 50
media-libs/imlib2
1.4.6 3 0 0 100
media-libs/flac
1.3.0 4 0 0 100
media-libs/openimageio
1.3.5 3 0 0 100
media-libs/libgphoto2
2.5.3.1 4 0 0 100
media-libs/qimageblitz
0.0.6 1 0 0 100
media-libs/oyranos
0.9.4 3 0 0 100
media-libs/memphis
0.2.3 1 0 0 100
media-libs/stk
4.4.4 1 0 0 100
media-libs/shivavg
0.2.1 1 0 0 100
media-libs/libggigcp
1.0.2 1 0 0 100
media-libs/libclalsadrv
2.0.0 2 0 0 100
media-libs/libharu
2.3.0 2 0 0 100
media-libs/libmad
0.15.1b 3 0 0 100
media-libs/audiofile
0.3.6 4 0 0 100
media-libs/libhdhomerun
20130328 2 0 0 100
media-libs/libmms
0.6.2 2 0 0 100
media-libs/svgalib
1.9.25 1 0 0 100
media-libs/sge
030809 1 0 0 100
media-libs/libmtp
1.1.6 3 0 0 100
media-libs/libggiwmh
0.3.2 1 0 0 100
media-libs/libao
1.2.0 3 0 0 100
media-libs/hal-flash
unstable 0.2.0_rc1 1 0 0 100
media-libs/libnut
661 2 0 0 100
media-libs/libtaginfo
0.2.0 2 0 0 100
media-libs/harfbuzz
0.9.26 7 0 0 100
media-libs/ladspa-cmt
1.16 3 0 0 100
media-libs/libdiscid
0.6.1 4 0 0 100
media-libs/a52dec
0.7.4 2 0 0 100
media-libs/quesoglc
0.7.2 1 0 0 100
media-libs/libgii
1.0.2 2 0 0 100
media-libs/libmpeg3
1.8 2 0 0 100
media-libs/libgfx
1.1.0 0 1 0 100
media-libs/libcddb
1.3.2 2 0 0 100
media-libs/libafterimage
1.20 1 0 0 100
media-libs/schroedinger
1.0.11 5 0 0 100
media-libs/esdl
1.2 2 0 0 100
media-libs/libmimic
1.0.4 2 0 0 100
media-libs/libmodplug
0.8.8.4 3 0 0 100
media-libs/emfengine
0.8 1 0 0 100
media-libs/libsvg
0.1.4 1 0 0 100
media-libs/libbluray
0.5.0 6 0 0 100
media-libs/pnglite
0.1.17 1 0 0 100
media-libs/libmp3splt
0.9.0 9 0 0 100
media-libs/fluidsynth-dssi
1.0.0 1 0 0 100
media-libs/glc-lib
2.2.0 0 1 0 100
media-libs/alsa-oss
1.0.25 1 0 0 100
media-libs/glpng
1.45 1 0 0 100
media-libs/libnsbmp
0.1.0 2 0 0 100
media-libs/proxymusic
2.0 0 1 0 100
media-libs/waffle
9999 3 0 0 100
media-libs/resid
0.16_p2 1 0 0 100
media-libs/libsidplayfp
1.1.0 2 0 0 100
media-libs/libuninameslist
20091231 2 0 0 100
media-libs/ffmpegsource
2.19 6 0 0 100
media-libs/babl
0.1.10 7 0 0 100
media-libs/libchamplain
0.12.7 2 0 0 100
media-libs/hupnp-ng
9999 1 0 0 100
media-libs/fontconfig
2.11.0 5 0 0 100
media-libs/libp3t
0.9.0 0 1 0 100
media-libs/phonon-gstreamer
4.7.1 3 0 0 100
media-libs/webrtc-audio-processing
0.1 2 0 0 100
media-libs/icclib
2.14 1 0 0 100
media-libs/libtheora
1.1.1 2 0 0 100
media-libs/ctl
1.4.1 1 0 0 100
media-libs/hamlib
1.2.15.3 3 0 0 100
media-libs/jbigkit
2.0 2 0 0 100
media-libs/glew
1.10.0 3 0 0 100
media-libs/speex
unstable 1.2_rc1 3 0 0 100
media-libs/jpeg
9a 6 0 0 100
media-libs/libvorbis
1.3.4 3 0 0 100
media-libs/libdvb
0.5.5.1 2 0 0 100
media-libs/libgnome-media-profiles
3.0.0 1 0 0 100
media-libs/sratom
0.4.4 4 0 0 100
media-libs/exempi
2.2.1 3 0 0 100
media-libs/ming
0.4.4 0.4.5 1 0 1 50
media-libs/libXcm
0.5.2 1 0 0 100
media-libs/opengtl
0.9.18 1 0 0 100
media-libs/liboggz
1.1.1 1 0 0 100
media-libs/vamp-plugin-sdk
2.5 1 0 0 100
media-libs/avidemux-core
2.6.7 6 0 0 100
media-libs/urt
3.1b 1 0 0 100
media-libs/liblingoteach
0.2.3 1 0 0 100
media-libs/allegro
5.0.8 4 0 0 100
media-libs/libechonest
2.1.0 3 0 0 100
media-libs/libfishsound
1.0.0 1 0 0 100
media-libs/openjpeg
9999 6 0 0 100
media-libs/SoQt
1.5.0 1 0 0 100
media-libs/libilbc
1.1.1 2 0 0 100
media-libs/libaacs
0.7.0 3 0 0 100
media-libs/simage
1.7.0 1 0 0 100
media-libs/phonon-vlc
0.7.1 3 0 0 100
media-libs/devil
1.7.8 1 0 0 100
media-libs/bellagio
0.9.1 0.9.3 0 1 3 25
media-libs/freetype
2.5.3 6 0 0 100
media-libs/mlt
0.9.0 3 0 0 100
media-libs/rtaudio
4.0.12 2 0 0 100
media-libs/libdc1394
2.2.1 3 0 0 100
media-libs/sdl-image
1.2.12 2 0 0 100
media-libs/libcue
1.4.0 1 0 0 100
media-libs/sdl2-image
2.0.0 1 0 0 100
media-libs/libjackasyn
0.13 2 0 0 100
media-libs/grilo
0.2.9 4 0 0 100
media-libs/sdl2-mixer
2.0.0 1 0 0 100
media-libs/atlas-c++
0.6.3 5 0 0 100
media-libs/libexif
0.6.21 2 0 0 100
media-libs/libsmf
1.3 1 0 0 100
media-libs/libdvdnav
4.2.1 4 0 0 100
media-libs/openal
1.15.1 3 0 0 100
media-libs/libcaca
unstable 0.99_beta18 2 0 0 100
media-libs/giflib
5.0.5 4 0 0 100
media-libs/opencollada
0_p864 1 0 0 100
media-libs/libexif-gtk
0.3.5 0.4.0 1 0 1 50
media-libs/libiptcdata
1.0.4 1 0 0 100
media-libs/ladspa-sdk
1.13 2 0 0 100
media-libs/libkdeaccessibilityclient
9999 0 1 0 100
media-libs/libgpod
0.8.3 2 0 0 100
media-libs/libvpx
1.3.0 4 0 0 100
media-libs/FusionSound
1.1.1 1 0 0 100
media-libs/gst-plugins-base
1.2.3 5 0 0 100
media-libs/libopendaap
0.4.0 3 0 0 100
media-libs/libpqstego
0.0.1 1 0 0 100
media-libs/libreplaygain
477 2 0 0 100
media-libs/hdj_mod
1.28 0 1 0 100
media-libs/pymemphis
0.2.1 1 0 0 100
media-libs/libid3tag
0.15.1b 3 0 0 100
media-libs/sbc
1.2 2 0 0 100
media-libs/libkface
3.5.0 2 0 0 100
media-libs/libgig
3.3.0 2 0 0 100
media-libs/libtxc_dxtn
1.0.1 2 0 0 100
media-libs/opencore-amr
0.1.3 1 0 0 100
media-libs/spandsp
unstable 0.0.6_pre21 2 0 0 100
media-libs/liblastfm
1.0.8 9999 1 1 0 100
media-libs/icc-profiles-openicc
1.3.1 2 0 0 100
media-libs/glm
0.9.5.1 3 0 0 100
media-libs/avidemux-plugins
2.6.7 8 0 0 100
media-libs/lv2
1.8.0 4 0 0 100
media-libs/libmp4v2
2.0.0 2 0 0 100
media-libs/libmatroska
1.4.1 4 0 0 100
media-libs/avbin-bin
7 0 1 0 100
media-libs/libxtract
0.6.6 3 0 0 100
media-libs/fidlib
0.9.10 1 0 0 100
media-libs/libdvdcss
1.2.13 2 0 0 100
media-libs/ilmbase
2.1.0 3 0 0 100
media-libs/celt
0.11.1 6 0 0 100
media-libs/lastfmlib
0.4.0 1 0 0 100
media-libs/libcdaudio
0.99.12 1 0 0 100
media-libs/sdl-terminal
1.1.3 1 0 0 100
media-libs/libpgf
6.12.27 2 0 0 100
media-libs/slv2
0.6.6 1 0 0 100
media-libs/fdk-aac
0.1.3 3 0 0 100
media-libs/vo-aacenc
0.1.3 3 0 0 100
media-libs/liblrdf
0.5.0 1 0 0 100
media-libs/tiff
4.0.3 2 0 0 100
media-libs/lv2core
6.0 3 0 0 100
media-libs/liblo
0.27 2 0 0 100
media-libs/libclastfm
0.5 1 0 0 100
media-libs/t1lib
5.1.2 1 0 0 100
media-libs/mesa
10.1.0 10 0 0 100
media-libs/libpng
1.6.9 11 0 0 100
media-libs/sdl2-net
2.0.0 1 0 0 100
media-libs/libdlna
0.2.4 1 0 0 100
media-libs/freealut
1.1.0 2 0 0 100
media-libs/qt-gstreamer
0.10.3 unstable 1.0_pre20140212 2 2 0 100
media-libs/xvid
1.3.2 2 0 0 100
media-libs/libmikmod
3.3.5 6 0 0 100
media-libs/ftgl
unstable 2.1.3_rc5 1 0 0 100
media-libs/taglib
1.9.1 3 0 0 100
media-libs/libfame
0.9.1 2 0 0 100
media-libs/zvbi
0.2.35 3 0 0 100
media-libs/libxspf
1.2.0 1 0 0 100
media-libs/clutter-gtk
1.4.4 9999 2 1 0 100
media-libs/gluon
0.71.0 9999 2 1 0 100
media-libs/phat
0.4.1 1 0 0 100
media-libs/libshout
2.3.1 2 0 0 100
media-libs/libicns
0.8.1 3 0 0 100
media-libs/libaacplus
2.0.2 3 0 0 100
media-libs/libbsb
0.0.7 1 0 0 100
media-libs/libifp
1.0.0.2 1 0 0 100
media-libs/libxmi
1.3 2 0 0 100
media-libs/evas
1.7.9 3 0 0 100
media-libs/libdvdread
4.2.1 4 0 0 100
media-libs/libfreehand
0.0.0 2 0 0 100
media-libs/xine-lib
1.2.9999 5 0 0 100
media-libs/gst-plugins-good
1.2.3 8 0 0 100
media-libs/faad2
2.7 2 0 0 100
media-libs/desurium-cef
5 0 4 0 100
media-libs/libkarma
0.1.2 2 0 0 100
media-libs/glu
9.0.0 2 0 0 100
media-libs/lcms
2.5 6 0 0 100
media-libs/libkgeomap
3.5.0 2 0 0 100
media-libs/libmkv
0.6.5.1 1 0 0 100
media-libs/sdl-flic
1.2 1 0 0 100
media-libs/libzen
0.4.29 2 0 0 100
media-libs/gnonlin
0.10.17 2 0 0 100
media-libs/giblib
1.2.4 2 0 0 100
media-libs/musicbrainz
5.0.1 5 0 0 100
media-libs/libsdl
1.2.15 4 0 0 100
media-libs/sdl2-gfx
1.0.0 1 0 0 100
media-libs/exiftool
9.530.0 4 0 0 100
media-libs/openexr_ctl
1.0.1 2 0 0 100
media-libs/libsoundtouch
1.8.0 2 0 0 100
media-libs/libpano13
unstable 2.9.19_beta1 2 0 0 100
media-libs/sdl2-ttf
2.0.12 1 0 0 100
media-libs/glfw
3.0.3 3 0 0 100
media-libs/lv2-ui
2.4 1 0 0 100
media-libs/dssi
1.1.1 3 0 0 100
media-libs/libnjb
2.2.7 2 0 0 100
media-libs/qhull
2012.1 3 0 0 100
media-libs/libsndfile
1.0.25 2 0 0 100
media-libs/gst-plugins-ugly
1.2.3 7 0 0 100
media-libs/wxsvg
1.2.1 3 0 0 100
media-libs/gst-plugins-bad
1.2.3 9 0 0 100
media-libs/libclxclient
3.6.1 3 0 0 100
media-libs/opus
1.1 6 0 0 100
media-libs/jbig2dec
0.11 1 0 0 100
media-libs/libcanberra
0.30 2 0 0 100
media-libs/icc-profiles-basiccolor-printing2009
1.2.0 1 0 0 100
media-libs/raspberrypi-userland
unstable 0_pre20140117 3 0 0 100
media-libs/fontconfig-infinality
20130404 2 0 0 100
media-libs/herqq
1.0.0 1 0 0 100
media-libs/libdmtx
0.7.4 1 0 0 100
media-libs/libextractor
1.0.1 1 0 0 100
media-libs/libquvi
0.9.4 4 0 0 100
media-libs/cimg
1.5.2 1 0 0 100
media-libs/libpostproc
9999 2 0 0 100
media-libs/csfml
1.6 1 0 0 100
media-libs/taglib-extras
1.0.1 9999 1 1 0 100
media-libs/glyr
1.0.5 3 0 0 100
media-libs/libj2k
0.0.9 1 0 0 100
media-libs/libmmd
0.7.4.3 0 1 0 100
media-libs/libdvbpsi
1.1.2 4 0 0 100
media-libs/gupnp-dlna
0.10.2 2 0 0 100
media-libs/opencolorio
1.0.9 2 0 0 100
media-libs/vips
7.26.7 7.38.5 2 0 40 5
media-libs/plib
1.8.5 1 0 0 100
media-libs/game-music-emu
unstable 0.6.0_pre201... 4 0 0 100
media-libs/ccaudio2
2.0.5 2.1.1 1 0 2 33
media-libs/libart_lgpl
2.3.21 1 0 0 100
media-libs/smpeg
0.4.4 1 0 0 100
media-libs/SoXt
1.3.0 1 0 0 100
media-libs/sg
1.5 2 0 0 100
media-libs/suil
0.8.0 8 0 0 100
media-libs/adplug
2.2.1 3 0 0 100
media-libs/sdl-sound
1.0.3 1 0 0 100
media-libs/libsvgtiny
0.1.0 2 0 0 100
media-libs/libdca
0.0.5 2 0 0 100
media-libs/blib
1.1.7 1 0 0 100
media-libs/varconf
0.6.7 1.0.1 3 0 2 60
media-libs/sfemovie
9999 0 1 0 100
media-libs/vigra
1.9.0 3 0 0 100
media-libs/libcdr
0.0.14 2 0 0 100
media-libs/libmetalink
0.1.1 2 0 0 100
media-libs/compface
1.5.2 2 0 0 100
media-libs/raptor
2.0.9 2 0 0 100
media-libs/OpenMOIV
1.0.3a 0 1 0 100
media-libs/libjpeg-turbo
1.3.0 4 0 0 100
media-libs/emotion
1.7.9 1.7.10 2 0 1 67
media-libs/id3lib
3.8.3 1 0 0 100
media-libs/libmng
2.0.2 4 0 0 100
media-libs/aldumb
0.9.3 1 0 0 100
media-libs/aften
0.0.8 1 0 0 100
media-libs/freeverb3
3.1.0 5 0 0 100
media-libs/libwebp
0.4.0 4 0 0 100
media-libs/aubio
0.4.0 3 0 0 100
media-libs/opengl-apple
5 3 0 0 100
media-libs/libquvi-scripts
0.9.20131130 8 0 0 100
media-libs/chromaprint
1.1 3 0 0 100
media-libs/libfpx
1.3.0 2 0 0 100
media-libs/libtimidity
0.1.0 2 0 0 100
media-libs/jbig2enc
0.28 1 0 0 100
media-libs/tremor
unstable 0_pre20130223 3 0 0 100
media-libs/quarter
1.0.0 1 0 0 100
media-libs/zita-convolver
2.0.0 1 0 0 100
media-libs/libprojectm
2.1.0 2 0 0 100
media-libs/tse3
0.3.1 1 0 0 100
media-libs/soxr
0.1.1 2 0 0 100
media-libs/libogg
1.3.1 2 0 0 100
media-libs/sampleicc
1.6.6 1 0 0 100
media-libs/nas
1.9.4 5 0 0 100
media-libs/lilv
0.18.0 5 0 0 100
media-libs/mutagen
1.22 3 0 0 100
media-libs/libiec61883
1.2.0 3 0 0 100
media-libs/mysdl
1.0 0 1 0 100
media-libs/openni-sensor
9999 0 1 0 100
media-libs/nite
1.4.1.2 0 1 0 100
media-libs/fnlib
0.5 1 0 0 100
media-libs/clutter
1.16.4 9999 5 1 0 100
media-libs/openni
9999 0 1 0 100
media-libs/rply
1.01 1 0 0 100

Statistics

Current statistics

pie versions pie packages

All Time

versions weekly versions monthly

packages weekly packages monthly