Category: gpe-base

Package gentoo overlays upstream gentoo overlays upstream freshness
gpe-base/libgpepimc
0.9 1 0 0 100
gpe-base/libdisplaymigration
0.99 1 0 0 100
gpe-base/libgpelaunch
0.14 1 0 0 100
gpe-base/libschedule
0.17 1 0 0 100
gpe-base/libgpevtype
0.50 1 0 0 100
gpe-base/libeventdb
0.90 1 0 0 100
gpe-base/libmimedir
0.4.3 2 0 0 100
gpe-base/gpe-calculator
0.2 1 0 0 100
gpe-base/gpe-icons
0.25 1 0 0 100
gpe-base/libtododb
0.11 1 0 0 100
gpe-base/gpe-gallery
0.97 1 0 0 100
gpe-base/libhandoff
0.1 1 0 0 100
gpe-base/libgtkstylus
0.3 1 0 0 100
gpe-base/gpe-contacts
0.49 1 0 0 100
gpe-base/gpe
2.8 1 0 0 100
gpe-base/gpe-login
0.95 0.96 1 0 1 50
gpe-base/libgpewidget
0.117 0.118 1 0 1 50
gpe-base/libcontactsdb
0.5 1 0 0 100
gpe-base/gpe-dm
0.52 2 0 0 100

Statistics

Current statistics

pie versions pie packages

All Time

versions weekly versions monthly

packages weekly packages monthly